Do każdej grupy dopisz jeden przymiotnik,tak aby powstały frazeologizmy.
1)..........charakter,.............humor.....owca
2)..........szaleństwo,...........kruk,.....plama
3)..........myśli,.......serce,....rączka
4)........ulica,.......kiszka,.....traf
5).....złoto,.....pole,....prawda.
Dzieki ; **

1

Odpowiedzi

2016-07-15T13:12:09+02:00
1) czarny charakter, czarny humor, czarna owca
2) białe szaleństwo, biały kruk, biała plama
3) złote myśli, złote serce, złota rączka
4) ślepa ulica, ślepa kiszka, ślepy traf
5) szczere złoto, szczere pole, szczera prawda.
1 5 1