1)POLE pewnego ogrodu wynosi 500a.Oblicz powierzchnie tego ogrodu w skali 1:5000 ,wymiary podaj w cm2

2)Romb a powierzchni 120dm2 jest podobny do rombu o przekątnej 16cm i 12cm.Oblicz skale podobieństwa tych figur.

3)POwierzchnie pewnego jeziora narysowano w skali 1:20 000
wynosi 170cm2 .Oblicz powierzchnie tego jeziora w rzeczywistosci i wynik podaj w hektarach.

4)Trapez o podstawach 6m i 14m oraz wysokosci 4m jest podobny do trapezu o polu równym 160cm2.oblicz skalę podobieństwa tych trapezów.


HELP!;;

1

Odpowiedzi

2010-01-24T17:24:58+01:00
500a=50000m²
50000m²:(5000*5000)=500000000cm²:25000000= 20cm²

2.
Pole rombu o danych przekatnych d i d₁:
P=½dd₁
P=½*12cm*16cm=96cm²

k=P/P₁=96cm²/120dm²=96cm²/12000cm²=1/125
lub
k=P₁/P=12000cm²/96cm²=125
3.
170cm²*400000000=6800000000cm²= 680000m²=68ha

4.
P=½(a+b)*h
P=½(6m+14m)*4m=40m²=400000cm²
P₁=160cm²

k=P₁/P=160cm²/400000cm²=1/2500
lub
k=2500
1 5 1