Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T21:12:26+01:00
Pięciu sędziów ocenia skok pod względem stylu. Każdy sędzia może przyznać 1 - 20 punktów. Najwyższa i najniższa nota zostają odrzucone. Charakterystyczne cechy skoku w dobrym stylu: dobrze wyważone wybicie, stabilny lot i dobre lądowanie telemarkiem. Jeżeli zawodnik upadnie to sędziowie muszą odjąć 7 punktów od noty jaką chcieli przyznać. Na zeskoku (tam, gdzie zawodnicy lądują) są dwie czerwone linie. Pierwsza linia to punkt krytyczny lub konstrukcyjny, lub kalkulacyjny, druga linia to dystans jury. Jeżeli zawodnik osiągnie tę odległość to zbierają się sędzowie, aby podejąć decyzje czy nie obniżyć belki startowej, aby zmniejszyć prędkość na rozbiegu, a tym samym, aby skoki były krótsze. Jeśli sędziowie obniżą belkę startową, to zawodnicy skaczący przed zawodnikiem, który osiągną dystans jury będą skakać jeszcze raz.

The competition of ski jumps consists with two rounds. The best 50 from among all złoszonych to jumpers' occupations appears, which will compete in first series. The jumpers who have occupied since 1 the place to 15 in Cup of World have in first series of jumps without kwalfikacji the guaranteed performance. In first serri of jumps, every from appeared before occupations 50 - the competitors' ki gives back after one jump. 20 - comes off with the weakest notes jumpers here. Final serrią, 30 second series be called - hundred jumpers gives back one's second jump, competitor which after two jumps will get the largest note it becomes winner. Both jumps they be estimated under in relation to style and distance by five judges.