Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T17:20:41+01:00
Kształcenie dorosłych odbywa się w formach:
szkolnych – w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych,
pozaszkolnych – w postaci studiów podyplomowych, kursów, seminariów, staży itp.
Ze skierowaniem
Doskonalący się pracownik może uzyskać urlop szkoleniowy lub urlop bezpłatny na naukę. Może też być wsparty finansowo przez zakład pracy.
Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju szkoły, w której będziesz się uczyć.W ostatnim roku studiów dodatkowo możesz wykorzystać 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).w czasie urlopu szkoleniowego przysługuje Ci wynagrodzenie, którego wysokość obliczana jest tak samo jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.Gdy powtarzasz semestr lub rok z powodu niezadowalających wyników w nauce, firma może odmówić udzielania wszystkich świadczeń przez okres powtarzania semestru lub roku.
Bez skierowania:
Pracodawca nie ma obowiązku udzielać Ci płatnego urlopu szkoleniowego, czy też zwalniać Cię z części dnia pracy za wynagrodzeniem. Może jednak pójść Ci na rękę i dać kilka wolnych dni np. na naukę do egzaminu końcowego.