Odpowiedzi

2010-01-24T17:14:48+01:00
If I have the gift of prophecy
and can fathom all mysteries and all knowledge,
and if I have a faith that can move mountains,
but have not love, I am nothing
If I give all I possess to the poor
and surrender my body to the flames,
but have not love, I gain nothing
Love is patient, Love is kind
It does not envy, it does not boast,
It is not proud
It is not rude, it is not self-seeking,
It is not easily angered, It keeps no record of wrongs
Love does not delight in evil, but rejoices with truth
It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres
Love never fails
And now these three things remain: faith, hope, and love
But the greatest of these is love

po polsku:

Gdybym miał dar prorokowania i może zgłębić wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, i jeśli mam wiary, że może przenosić góry, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym jeśli dam wszystko, co posiada ubogim i przekazanie mojego ciała ogień, ale nie miłość, I miłość cierpliwa jest, łaskawa jest ona nie zazdrości, nie chwalić, nie jest dumny, nie jest niegrzeczne, nie szuka siebie samej, nie jest łatwo rozgniewany, to nie prowadzi rejestr krzywd Miłość nie cieszy się zła, lecz współweseli się z prawdą to
2010-01-24T22:15:31+01:00
I wrote your name in the sky,
but the wind blew it away.
I wrote your name in the sand,
but the waves washed it away.
I wrote your name in my heart
and forever it will stay .