Odpowiedzi

2010-01-24T18:44:32+01:00
Podobieństwa:
- alkohol metylowy i etylowy są cieczami bezbarwnymi o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczają się w wodzie,
mają odczyn obojętny, są nieelektrolitami (czyli nie przewodzą prądu),
ulegają reakcji spalania:
alk. metylowy: 2CH₃OH + 3O₂ -> 2CO₂ + H₂0
alk. etylowy: C₂H₆O + 3O₂ -> 2CO₂ + 3H₂O

Różnice:
- alkohol metylowy jest silnie trujący
- alkohol etylowy nie jest trujący