Odpowiedzi

2010-01-24T17:46:47+01:00
Dane:
T₁ = 20⁰C
T₂ = 100⁰C
Cw = 4190 [J/kg × ⁰ C]
Q = 2 MJ = 2000000 J (jeżeli jest 2MJ (megadżula) natomiast jeżeli jest 2mJ (milidżula) to energia będzie wynosić 0,002 J)
zadanie zrobię dla wersji I)
Rozw.:
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T₂ - T₁)
m = Q / Cw × ( T₂ - T₁)
m = = 2000000 J / Cw = 4190 [J/kg × ⁰ C] × 80 ⁰C = 5,96 kg

Jeżeli w danych ma być 2mJ to wystarczy wstawić do wzoru za Q zamiast 2000000J 0,002J ale z tym już sobie poradzisz!

80 4 80