Legenda -
/ - jako kreska ułamkowa , * - razy (mnożenie), 2,3,4,5 itp (potęgi).

Oblicz wartość wyrażenia 2/ 1/x +1/y dla ;
a. x= -3 i y =8
b. x= -1/3 i y = -1/7
c. x=0,4 i y = -1,2

Oblicz wartość wyrażenia b2 - 4ac dla;
a. a= 2, b=-3 i c=-2
b. a=1, b=1/4 i c=-1/2
c. a=-0,2, b=-1 i c=-0,3
d. a=-2/3, b=0,5 i c=1.

Bardzo proszę o pomoc ;(

2

Odpowiedzi

2010-01-25T09:59:27+01:00
Zad2.
a) b²-4ac= (-3)²-4×2×(-2)=9+16=25
b) b²-4ac= (¼)²-4×1×(-½)= 1/16+2=1/16+8/16=9/16
c) b²-4ac= (-1)²-4×(-0,2)×(-0,3)=1-0,24=0,76
d) b²-4ac= (0,5)²-4×(-⅔)×1= 0,25+8/3= 0,25+2,66=2,91
2010-01-25T11:37:36+01:00
Zad 2.
a) b²-4ac= (-3)²-4×2×(-2)=9+16=25
b) b²-4ac= (¼)²-4×1×(-½)= 1/16+2=1/16+8/16=9/16
c) b²-4ac= (-1)²-4×(-0,2)×(-0,3)=1-0,24=0,76
d) b²-4ac= (0,5)²-4×(-⅔)×1= 0,25+8/3= 0,25+2,66=2,91