Odpowiedzi

2009-10-01T22:36:54+02:00
Znaczenie inteligęcji emocjonalnej w osiąganiu celu (5 zdań).

Inteligencja mocjonalna jest naszym językiem ciała. Bez niej nie bedziemy przekownywujący, dobra nteligencja świadczy właśnie o dobrym słuchaniu i odczuwaniu emocji drógiej osoby. Jeżlei będziemy chceli zostać aktorem lub prezydentem nik nieuwierzy w nasze słowa bez naszego języka ciała.