Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:14:18+01:00
Dane:
d(alkoholu)=0,79[g/cm3],
mr=300[g].
Szukamy:ms i mw?
wzór:
ms=(Cp*mr)/100%, to
ms=(39*300)/100=117[g],
Obliczamy objętość:
V=m/d=117/0,79=148,7[cm3]alkoholu.
Masa wody:
mw=300[g]-117[g]=183[g]H2O;
Odp.Należy zmieszać 148,7[cm3]alkholu i 183[g]H2O.