Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T19:38:20+01:00
Moje wrażenia o niezwykłym ocaleniu Władysława Szpilmana – Recenzja filmu „Pianista”.

W zeszłym tygodniu całą klasą byliśmy w kinie Luna na Filmie pt. „Pianista”. Była to ekranizacja wojennych wspomnień znakomitego pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana (1911-2000). Swoje wojenne przejścia opisał on w książce pt. „Zniszczone miasto” (wydanej bez ingerencji cenzury pt. „Pianista”).
Film w koprodukcji (Wielka Brytania – Polska – Niemcy - Francja) został nakręcony przez znakomitego polskiego reżysera Romana Polańskiego, który doświadczył podobnego losu co znany kompozytor – urodził się w roku 1933 w Paryżu, w polsko – żydowskiej rodzinie, ale już od roku 1936 mieszkał wraz z rodzicami w Krakowie. Po wybuchu cała rodzina trafiła do getta – matka zginęła w Oświęcimiu, ojciec przeżył Mauthausen.
To wielki i wspaniały film nagrodzony najbardziej prestiżowymi nagrodami festiwalowymi – Złotą Palmą, czterema Oscarami, Orłami, sześcioma Cesarami i Czeskim Lwem. Na pewno historycznie bardzo waży. Film o degradacji człowieka. Film o potwornej zbrodni pokonanej przez Niemców na Polakach.
Gdybym miał oceniać ten film, bez wahania postawiłbym szóstkę.
__________________________________________________________
Последняя неделя, весь класс был в кино на фильм Луна Пт "Пианист". Это был отличный фильм, основанный на воспоминаниях о войне пианиста и композитора Владислава Szpilman (1911-2000). Его военные переход в книге он описал Пт "Разрушенный город" (опубликован без вмешательства цензуры пт, "Пианист").
Фильм совместного производства (Великобритания - Польша - Германия - Франция) был застрелен известный польский режиссер Роман Полански, которого постигла та же участь, что и известный композитор - родился в 1933 году в Париже, польский - еврейская семья, но с 1936 г. жил вместе со своими родителями в Кракове. После начала всей семьей пошли в гетто - мать умерла в Освенциме, отец выжил Маутхаузен.
Это здорово и удостоен самой престижной награды кинофестиваля - Золотую пальмовую ветвь ", четырех" Оскаров ", Eagles, шесть Cesarami и чешского льва. Конечно, исторически очень весом. Фильм о деградации человека. Видео чудовищных преступлений победили немцы с поляками.
Если бы мне пришлось судить об этом фильме без колебаний поставит шесть.
2 5 2