Tekst jest w załączniku, a tu pytania do niego.
BARDZO PILNE I POTRZEBNE !! Chociaż jakąs część prosze :(

1. Czego dotyczy rozmowa między Telimeną, Hrabią i Tadeuszem ?

2. Jakie poglądy reprezentuje każda z postaci ?
a) Hrabia
- drzewa - .......
- chmury - .......

b) Telimena
- drzewa - .......
- chmury - .......

c) Tadeusz
- drzewa - .......
- chmury - .......

3.Jak nazwiesz postawę Tadeusza ?

4. W opisie polskiej brzeziny wskaż porównanie. Zwróć uwagę na jego rozbudowany charakter, zwłaszcza drugiej części. Do kogo zostały porównane drzewa ?

5. Jaki jeszcze inny środek poetycki został wykorzystany w tym porówananiu ?
6. W opisie `białych chmurek` wystepuje wiele czasowników. Jaka pełniąfunkcje ?

1

Odpowiedzi

2010-01-24T17:40:09+01:00
Rozmowa dotyczy przyszłości narodu.
telimana - trzewo
hrabia- chmury
tadeusz- chmury

tadeusz wykazał sie postawą patriotyczną
4 1 4