Odpowiedzi

2010-01-24T17:49:46+01:00
Rzymianie traktowali inne religie bez najmniejszej tolerancji. Szczególnie prześladowani byli chrześcijanie, którzy byli przez nich wieszani, paleni na stosie i ukrzyżowani.

Rzymianie oskarżali chrześcijan o wprowadzanie nowego rodzaju 'zabobonu' i bluźnierstwo wobec uznanych bóstw. Właśnie to było przyczyną ich prześladowania.

Prześladowanie chrześcijan zakończyło się edyktem tolerancyjnym ogłoszonym w 311 roku przez cesarza Galeriusza, a potem potwierdzonym przez Konstantyna Wielkiego w roku 313. Było to prawne zakończenie prześladowań. Chrześcijanie otrzymali w Cesarstwie takie same prawa jak poganie i mogli w sposób wolny wyznawać swoją wiarę oraz brać udział w życiu społecznym.
3 3 3
2010-01-24T17:52:44+01:00
Rzymianie prześladowali i mordowali chrześcijan.
Chrzescijanie stanowiliz agrożenie dla cesarstwa RZymskiego. Głoszone przez nich nauki nie podobały się Rzymianą. Konstantyn Wielki w 313 r. wydał edykt mediolański,przez który chrześcijaństwo stało się religia pełnoprawną i panującą w imperium.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:02:31+01:00
1.Rzymianie nie potrafili uszanować innych religii ,bo myśleli że tylko ich religia jest prawidłowa.Inne religie np.Judaizm, Chrześcijaństwo itd. traktowali nietolerancyjnie.
2.Chrześcijaństwo w Rzymie było prześladowane,bo ludzie wierzyli w innych bogów i bożków, a nie chcieli mieć w państwie żadnych przeciwników ich wiary.Tych, korzy wierzyli w Jezusa Chrystusa skazywano na śmierć męczeńską.
3.Prześladowania Chrześcijan wcale się nie skończyły,ponieważ trwają aż po dzień dzisiejszy...
2 5 2