Odpowiedzi

2010-01-25T22:46:33+01:00
Weglowodory aromatyczne posiadają łańcuch aromatyczny i elektrony zdelokalizowane a ponadto ulegaja reakcją nitryfikacji i sulfonowania a alifatyczne nie ulegaja


alkiny posiadaja wiązanie potrójne a alkany nie i alkiny ulegaja reakcjom addycji

kwasy mają odczyn kwasowy a akohole odczyn obojętny ponadto kwasy mają gr COOH a alkohole OH

estry są to sole kwasów organicznych i alkoholi i estry mozna hydrolizowac a kwasy nie