Odpowiedzi

2010-01-24T17:46:03+01:00
Azjatycie tygryzty to szybko rozwijające się państwa gosp z dalekiego wschodu np Tajwan
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T17:46:49+01:00
"Azjatyckie tygrysy", publicystyczne określenie grupy państw azjatyckich (Korea Południowa, Tajlandia, Hongkong i in.), gdzie w latach 90. nastąpił niezwykle szybki rozwój gospodarczy, wynoszący przeciętnie 5–10% Produktu Narodowego Brutto. Wysoki współczynnik wzrostu osiągnięty został dzięki proeksportowej polityce.
Część z tych krajów utworzyła również strefę wolnego handlu w ramach Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Dzięki zniesieniu ceł i barier w przepływie kapitału "azjatyckie tygrysy" zaczęły konkurować na rynkach światowych z największymi potęgami ekonomicznymi.

To jest z encyklopedii ;)
10 3 10
  • Użytkownik Zadane
2010-01-24T17:47:41+01:00
Azjatyckie tygrysy -pierwotnie popularna nazwa czterech wschodnioazjatyckich państw: Korei Południowej, Tajwanu, Singapuru i Hongkongu, których wspólną cechą był szybki wzrost PKB (rzędu od kilku do kilkunastu procent rocznie) w latach 1960-1995. Później termin ten został poszerzony o kolejne wschodnioazjatyckie kraje (Malezja, Tajlandia, Chiny, Filipiny, Wietnam, Indonezja i Makau), które weszły na podobną ścieżkę rozwoju pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX w..

Istnieje wiele rozbieżnych teorii ekonomicznych tłumaczących sukces ekonomiczny azjatyckich tygrysów. Najczęściej uważa się jednak, że głównymi czynnikami ich sukcesu były:

* wysoki etos pracy, początkowo niskie płace i małe wymagania bytowe ludności,
* startowanie z bardzo niskiego pułapu poziomu życia,
* położenie geopolityczne umożliwiające łatwy dostęp do rynków zbytów krajów rozwiniętych,
* otwarcie na kapitał inwestycyjny przy jednoczesnej ochronie własnego rynku wewnętrznego.

Gospodarki azjatyckich tygrysów (oprócz Chin) przeżyły silne spowolnienie wzrostu i w paru przypadkach nawet załamanie w latach 1996-2000. Szczególnie zły był przełom roku 1997 i 1998, kiedy to wybuchł tzw. azjatycki kryzys finansowy. Tajlandia, Indonezja, Malezja i Korea Południowa odnotowały w 1998 r. znaczny spadek PKB (od 7 do nawet 13%). Najczęściej było to spowodowane przegrzaniem koniunktury, niedostosowaniem się do trendów gospodarki światowej, wzrostem wewnętrznych nacisków płacowych, konkurencją taniej chińskiej siły roboczej i w paru przypadkach błędnymi decyzjami makroekonomicznymi skutkującymi załamaniem się lokalnych rynków finansowych i gwałtownym wzrostem inflacji. Od 2000 r. gospodarki te stopniowo zaczęły wychodzić z kryzysu wracając na ścieżkę rozwoju, choć już nie tak szybkiego jak w latach 70. i 80. XX w.
Pozdrowionka:D
z encyklopedii PWn
7 3 7