Dwie proste równolegle przecinają jedno ramię kąta o wierzchołku O w punktach A i B, a drugie w punktach C i D. Oblicz długość odcinka OA, jeżeli |OC| = 12 cm, |OD| = 20 cm i |AB| = 10 cm.

Prosiłabym zastosowanie zasady talesa. Prosze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:26:31+01:00
Należy ułożyć równanie:
x÷12cm = 10cm ÷ 20cm
20cm x = 120cm
x=6cm

Gdzie x= |OA|