Zadanie 1 )
Jeden bok kwadratu o polu 100cm² zmniejszono o 10%, a druki bok zwiększono o 10%. O ile procent różni się pole otrzymanego prostokąta od pola danego kwadratu?

Zadanie 2 )
W 1990 roku zebrano w Polsce 812 tys. ton jabłek, a w 1997 roku zebrano 2098 tys. ton. O ile procent wzrosły zbiory tych owoców?

Zadanie 3 )
Pan Jerzy wpłacił do banku 4000 zł. Oprocentowanie roczne wynosi 9%. Oblicz, ile złotych wyniosą odsetki po upływie 8 miesięcy.
PS . : Odsetki obliczamy, stosując wzór ;
d = k×p×t ÷ 100

d - odsetki
k - kapitał
p - procent
t - czas oprocentowania w latach

Zadanie 4 )
Wiadomo że 60% pewnej liczby zmniejszone o 7 wynosi 20. Jaka to liczba?

Zadanie 5 )
Pan Karol zrezygnował z dotychczasowej pracy i przeniósł się do firmy ''Adodo''. O ile procent wzrosło wynagrodzenie pana karola?

PS . obok mam napisane takie coś :
OFERTA PRACY
- Przyjdź do nas!
w firmie ''Adodo'' zarobisz półtora razy więcej niż teraz.

Zadanie 6 )
Wiadomo że 16% liczby a wynosi 2. Jakim procentem liczby a jest liczba 25?

Proszę o obliczenia.
Z góry dzięki wielkie.
Czekam.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:33:27+01:00
Zad.1
Pk=100cm2= 10cm*10cm
10%*10=1
10cm-10%= 9
10cm+10%=11
Pp=9cm*11cm=99cm2
Odp.Pole otrzymanego prostokąta różni się od pola kwadratu o 1%.

zad.2
812000:2098000=0,387035271
Zbiory tych owoców wzrosły o ok.39%.

zad.3
d=4000*9%*8/12=4000/1*9/100*2/3=360*2/3=240
Odp.Odsetki po upływie 8 miesięcy będą wynosiły 240 zł.

PS. np.4000/1 czy 9/100 to ułamek

zad.4
27-60%
9-20%
45-100%
Tą liczbą jest 45.

zad.5
Jego pensja wzrośnie o 150% bo np.
jakby jego pensja wynosiła załóżmy 2000 to półtora razy wiecej to 3000, a 2000 : 3000 to 1.5 czyli to jest 150%
zad.6
a-100%
2-16%
4-32%
8-64%
1-8%
12,5-100%
Liczba 25 to 200% liczby a.


1 5 1
2010-01-25T00:15:45+01:00
Zadanie 2 )
W 1990 roku zebrano w Polsce 812 tys. ton jabłek, a w 1997 roku zebrano 2098 tys. ton. O ile procent wzrosły zbiory tych owoców?

812-100%
2098-812 - x%
1286 - x%

x=1286*100/812

zbiory tych owoców wzrosły o około 160% (158,....)

Zadanie 6 )
Wiadomo że 16% liczby a wynosi 2. Jakim procentem liczby a jest liczba 25?

16% - 2
100% - x

x=100*2/16
x=12,5


12,5 - 100%
25 - x%


x=25*100/12,5
x=200%

25 jest 200% liczb a
1 1 1