Samochód jedzie z miejscowości A do miejscowości B ze stałą szybkością v1=40km/h. Z miejscowości B natychmiast zawraca i jedzie do A ze stałą szybkością v2=60 km/h.W miejscowości A podróż się kończy. Oblicz szybkość średnią samochodu podczas tej podróży. Ile wynosi prędkość średnia?

1

Odpowiedzi

2009-10-02T17:26:35+02:00
Przez predkosc srednia samochodu okreslamy nie wzgledem drogi lecz czasu jaki
upływa podczas ruchu.
oznaczmy :
t1 -czas niezbedny do przebycia pierwszego odcinka drogi z A do B
t2 -czas niezbednu do przybycia drugiego odcinka drogi z B do A
s - całkowita droga samochodu ; t = calkowity czas przebycia z AB i z BA
s= s1 + s2
t= t1 + t 2
Vsr = S/t ;v1=40km/h;v2=60km/h
s1 = 0,5*S ; s2 = 0,5* S
S = 0,5*S + 0,5 * S
t = 0,5*S/V1+0,5*S/V2

Vsr = S/t = S/(0,5*S(1/v1+1/v2)=S/((0,5*(1/v1+1/v2)
Vsr = 2*V1*V2/(v1+v2)= 2*40*60/100 = 48 km/h


4 2 4