2.7 Samochód wyjechał z miejscowości A w stronę miejscowości B. Przez pierwszą połowę czasu podróży jechał z szybkością v1=70 km/h, a później z szybkością v2=90 km/h. Oblicz szybkość średnią samochodu w podróży od A do B.

2

Odpowiedzi

2009-10-02T12:42:23+02:00
S₁ - droga pokonana z prędkością 70km/h
s₂ - droga pokonana z prędkością 90km/h
s=s₁+s₂ - całkowita droga
t - połowa czasu
2t - całkowity czas
V₃ - średnia prędkość
V₁×t=s₁
V₂×t=s₂
V₃=s/2t
V₃=(s₁+s₂)/2t=(V1×t+V₂×t)/2t=(V₁+V₂)/2=(90+70)/2=80km/h

A Państwo izunia13 i ziomus, razem z tymi swoimi rozwiązaniami, wyłożyli by się na pierwszym, lepszym zadaniu w LO :).
6 3 6
2009-10-02T12:45:52+02:00
70-v1
90-v2
v średnia=(70+90):2
v średnia=160:2=80km/h-średnia prędkość z miejscowości A do B
PROSZE!!!
2 1 2