Edinburgh is the capital city of Scotland and its population is about 425,000. It's in the south - east of Scotland, on the coast. The city has a famous castle, three universities and lots of beautiful buildings. It's also got an airport, a modern sports centre , and two well - know football teams! Every year there are many festivals in Edinburgh - the largest is the Edinburgh International Festival of drama and music.


Przetłumaczyć na j polski tylko dobrze** <<33

2

Odpowiedzi

2010-01-24T18:17:35+01:00
Edynburg jest stolicą Szkocji i jej mieszkańców jest około 425.000. To jest w południowo - wschodniej Szkocji, nad morzem. Miasto ma słynny zamek, trzy uniwersytety i wiele pięknych budynków. Ma też lotnisko, nowoczesny ośrodek sportu, a dwa dobrze - wiem drużyn piłkarskich! Każdego roku wiele festiwali w Edynburgu - największy jest Edinburgh International Festival dramatu i muzyki.
2 4 2
2010-01-24T18:23:35+01:00
Edinburgh jest stolicą Szkocji i populacja wynosi 425,000. znajduje się w południowo wschodniej części szkocji, na wybrzeżu . miasto słynie ze sławnych zamków, 3 uniwersytety i wiele pięknych budynków. są tam też lotniska nowoczesne centra sportowe i 2 dobrze znane drużyny piłkarskie. co rok są organizowane festiwale w Edynburgu - największy w Edynburgu Międzynarodowy Festiwal dramatu i muzyki