3. Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1= 72 km/h.Po upływie jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który jechał ze stałą szybkością v2= 90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia samochodu dogoni go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu? Wykonaj na jednym rysunku wykresy zależności drogi od czasu dla obu pojazdów.

1

Odpowiedzi

2009-10-02T14:02:24+02:00
V₁=72km/h
V₂=90km/h

V₁=s₁/t₁
s₁=V₁×t₁

V₂=s₂/t₂
s₂=V₂t₂
t₂=t₁-1
s₂=V₂(t₁-1)

s₁=s₂
V₁t₁=V₂(t₁-1)
t₁(V₁-V₂)=-V₂
t₁=(-V₂)/(V₁-V₂)
t₁=(-90)/(72-90)
t₁=5h

s₁=V₁×t₁=72×5=360km
[s]=[km/h × h]=[km]

Wykres to funkcja liniowa, w której argumentem jest czas, a wartością przebyta droga.