Sporządź wykres zależności szybkości od czasu dla samochodu który poruszając sie przez 10 sek ruchem jednostajnie przyśpieszonym uzyskał prędkość o wartości 20m/s, potem przez 5 sek hamował (poruszając sie ruchem jednostajnie opóźnionym) aż do zatrzymania się na światłach przez pół minuty stał po czym ruszył przez 5 sekund poruszał się przyśpieszeniem o wartości 3m/s2, a następnie jechał ruchem jednostajnym.

bardzo prosze o rozwiązanie.. dla mnie ważne.. dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T03:22:30+01:00
Ponieważ w zadaniu występuje tylko ruch jednostajny to polega ono na połączeniu poszczególnych punktów, w których nastąpiły zmiany typu ruchu. W poszczególnych krokach sumujesz czas.
Start (0s ; 0m/s)
Ruch jednostajnie przyspieszony (0+10 s ; 20m/s)
Ruch jednostajnie opóźniony (10 + 5 s ; 0m/s)
Postój (15 + 30 s ; 0m/s)
Ruch jednostajnie przyspieszony (45 + 5 s ; Vk = at = 3m/s² × 5s = 15m/s)
Ruch jednostajny (+∞ ; 15m/s)