1.statek przeznaczony do transportu ładunków przewożonych luzem np. węgla
2.statek rybacki
3. statek przeznaczony do pprzewozu ładunków pakowanych w specjalne skrzynie.
4. towar, który można podzielic na oddzielne sztuki, np. samochody czy worki z kawą.
5przewozi się nim skroplony gaz ziemny.
6.służy do przewozu ropy naftowej drogą morską.
7.statek służący do przewozu produktów spożywczych szybko ulegajacych zepsuciu.
8.tworzą ją statki danego państwa.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:32:08+01:00
1.masowiec
2.kuter
3.drobnicowiec
4.kontenerowiec
5.gazowiec
6.tankowiec
7.flota
73 2 73