1. Dom zbudowany na piasku to:
a) rzecz bardzo trwała
b) nowatorstwo architektoniczne
c) rzecz nietrwała
2. śebro Adama to:
a) dziecko
b) kobieta
c) zwierzę
3. SłuŜyć mamonie oznacza:
a) podporządkować Ŝycie wyŜszym celom
b) słuŜyć Bogu
c) podporządkować Ŝycie zarabianiu pieniędzy
4. Matuzalowe lata oznaczają:
a) wczesną młodość
b) późne dzieciństwo
c) sędziwy wiek
5. Wyrok salomonowy to wyrok:
a) odznaczający się mądrością i sprawiedliwością
b) niesprawiedliwy
c) odznaczający się niezwykłym okrucieństwem
6. Piętno kainowe to znamię:
a) złodzieja
b) mordercy
c) kłamcy
7. Miedziane czoło oznacza:
a) bezczelność i cynizm
b) odwagę i honor
c) upór i nieugiętość
8. Czterej jeźdźcy Apokalipsy to symboliczne przedstawienie:
a) powodzi, śmierci, głodu i zarazy
b) zarazy, głodu, wojny i śmierci
c) ognia, wody, ziemi i powietrza
9. Gałązka oliwna to znak:
a) urodzaju
b) zgody
c) nadziei
10. Sól ziemi to:
a) przestępcy
b) najbardziej wartościowi ludzie
c) rolnicy
II Które z frazeologizmów są biblizmami?
1.
a) puszka Pandory
b) węzeł gordyjski
c) wdowi grosz
2.
a) nić Ariadny
b) hiobowe wieści
c) pięta Achillesa
3.
a) wilk w owczej skórze
b) paniczny strach
c) stajnie Augiasza
III Uzupełnij przysłowia.
1. Jaka mać, ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………, sam w nie wpada.
3. …………………………………………………………….., co tobie niemiło.
4. Nie wie lwica, ………………………………………………………………..
5. Kto mieczem wojuje, ………………………………………………………...
6. Nikt nie jest prorokiem ………………………………………………………
7. …………………………………………………………. i Salomon nie naleje.

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:43:14+01:00
1. c).
2. b).
4. c).
5. a).
6. b).
7. a).
8. b)
9. c).
10. b).
II
1. c).
2. b).
3. a).
III
1. ..., taka nać
2. Kto dołki kopie, ...
3. Nie czyń bliźniemu tego, ...
4. ...., co czyni prawica (?)
5. ..., ten sam od niego ginie.
6. ..., między swymi.
7. Z pustego, ...