Odpowiedzi

2009-10-02T11:10:06+02:00
A - pierwsza przyprostokątna
b - druga przyprostokątna
Obliczamy długości przyprostokątnych:
b/6 =sin30⁰
b=6×½=3
a/6 =sin60⁰
a=6× √3/2=3√3
Rozpatrujemy dwa przypadki. Pierwszy, gdy obraca się wokół krótszej przyprostokątnej (b) i dłuższej przyprostokątnej (a).
1. V₁= 1/3×S₁×h₁
S₁ - pole podstawy stożka, koła o promieniu równym a.
h₁ - wysokość, równa b.
S₁=πa²
S₁=27π
V₁=1/3 ×27π×3=27π

2. V₂=1/3×S₂×h₂
S₂ - pole podstawy, koło o promieniu b
h₂ - wysokość, równa a
S₂=πb²
S₂=9π
V₂=1/3 ×9π×3√3=9π√3