1.Przyczyny konfliktu pomiędzy koloniami brytyjskimi a anglią?
2.Czego dotyczyła deklaracja 4 lipca 1776 roku?
3.Co zakładała konstytucja w USA?
4.Kiedy USA uzyskało niepodległość?
5.Jaką rolę odegrali Polacy o niepodległość USA?

PROSZE O POMOC :)

1

Odpowiedzi

2010-01-25T01:14:29+01:00
1. Przyczyny konfliktu były zarówno gospodarcze - wyzysk kolonii przez Anglików, jak i polityczne - dążenie kolonistów do uzyskania wpływu na władzę.
2. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy oraz gwarantowała obywatelom podstawowe prawa.
3. Konstytucja w USA zakładała że: ,,Zjednoczone kolonie mają i muszą mieć prawa państw wolnych i niepodległych (...). Wszystkie więzy między nimi a państwem Wielkiej Brytanii są i muszą być całkowicie zerwane''
4. USA zyskało niepodległość dnia 4 lipca 1776r.
5. W walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych wzięło udział wielu cudzoziemców, w tym także Polaków. Najbardziej znani to Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Very please :))
26 2 26