Samochód jedzie z miejscowości A do miejscowości B ze stałą prędkością v1=40 km/h.W miejscowości B natychmiast zawraca i jedzie do A ze stałą prędkościa v2=60 km/h.W miejscowości A podróż się kończy.Oblicz szybkośc średnią samochodu podczas tej podróży.Ile wynosi prędkość średnia?
Proszę o poprawne obliczenia i odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T02:58:23+01:00
Prędkość wyraża się wzorem V = s / t
Prędkość średnia wygląda następująco Vśr = (s + s) / (t₁ + t₂)

Z pierwszego wzoru wyznaczamy t₁ i t₂
t₁ = s / V₁ i t₂ = s / V₂

Vśr = 2s / (s/V₁ + s/V₂) = 2s / [(sV₂ + sV₁)/ V₁V₂] =
= 2sV₁V₂ / [ s(V₂ + V₁)] = 2V₁V₂ / (V₁+V₂)

Roz:
Vśr = 2×40×60 / (40+60) = 4800 / 100 = 48 km/h