1.Energia cieplna z rozgrzanego kaloryfera nagrzewa pokój głownie dzieki zjawisku:
a)przewodnictwa
b)promieniowania
c)konwekcji
d)dyfrakcji

2.Podczas lotu rakiety w atmosferze następuje nagrzewanie się powierzchni rakiety do wysokiej temperatury. Główną przyczyną jest:
a)utlenianie się powierzchni rakiety
b)wysoka temperatura gazów wyrzucanych z dyszy rakiety
c)promieniowanie kosmiczne
d)opór powietrza

3.W wodzie , której gęstość wynosi 1000 kg/m³ pływa przedmiot, którego stosunek objętości części wynurzonej do objętości części zanurzonej wynosi 1. Średnia gęstość przedmiotu wynosi:
a)50 g/cm³
b)1 g/cm³
c)0,5 g/cm³
d)50 kg/m³

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:44:45+01:00
1.c
2.d
3.b- ma taką samą gęstość co woda

Liczę na naj:D
14 3 14