Około 1 % powietrza stanowią......................, w tym głównie....................... świadczy o tym, że są biernie chemicznie. ......................... odkryto wcześniej na Słońcu niż na Ziemi. .............................................., jako najlżejszy z ................................., służy do napełniania balonów. Nazwa reklam świetlnych wywodzi się od nazwy gazu...................... .

1

Odpowiedzi

2010-01-24T18:47:31+01:00
Gazy szlachetne
argon
Hel i wodór
hel, z gazów szlachentych
neon