P. Emil ma działke w kształcie trójkąta prostokątnego o polu 3000 m2, jedna z przyprostokątnych ma dł. 120 m. Wzdłuż najdłuższego boku działki P. Emil chce zasadzić drzewa. Dwa drzewa mają znajdować się w końcach tego boku, a pozostałe mają być sadzone co 10 m. Ile drzew ma kupić??

3

Odpowiedzi

2010-01-24T18:51:03+01:00
Jeden z boków trójkąta ma 120, drugi 50 a trzeci 130m. przy 130m sadzi drzewa co 10 m, wiec 130/10=13 +1 który musi być na początku;]
2010-01-24T19:03:36+01:00
P=axh:2 3000m2=30000m
P=120mxh:2
3000m2=120mxh:2
h=3000m2:(120 x2)
h=30000m:240=12.5
h=125m
125:10=12.5
12+2=14
14-tyle drzew musi kupic p.Adam
2010-01-24T19:05:31+01:00
Axh
2 =3000m2
a= 120m
h= 50m
130m
14 drzew