Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:50:13+01:00
A) 8x+5=7x
5=-1x
-5=x

b) 7n+2=6n-3
5=-1n
-5=n

c) -x+25=2x-2
27=3x
9=x

d) -9z-7=-z-6
-1=8z
-1/8=z

e) 25m-3=24m-4
1=-1m
-1=m

f) -s+15=4s-14
29=5s
29/5=s

g) 17y+28=19y+27
1=2y
1/2=y

h) 8k-19=-8k+19
-38=-16k
38/16=k
2 6/16=k

Liczę na naj:D
2010-01-24T18:56:33+01:00
A)
8x+5=7x
8x-7x=-5
x=-5
b)
7n+2=6n-3
7n-6n=-3-2
n=-5
c)
-x+25=2x-2
-x-2x=-2-25
-3x=-27/:(-3)
x=9
d)
-9z-7=-z-6
-9z+z=-6+7
-8z=1/:(-8)
z=-1/8 (ułamek jedna ósma)
e)
25m-3=24m-4
25m-24m=-4+3
m=-1
f)
-s+15=4s-14
-s-4s=-14-15
-5s=-29/:(-5)
s=5,8
g)
17y+28=19y+27
17y-19y=27-28
-2y=-1/:(-2)
y=0,5
h)
8k-19=-8k+19
8k+8k=19+19
16k=38/:(16)
k=2,375 (ułamek zwykły 2 całe i 6 16-stych)