W wyniku zmieszania ze sobą wodnego roztworu azotanu(V) srebra(I) i wodnego chlorku potasu powstanie:

a) mieszanina osadów chlorku srebra(I) i azotanu(V) potasu
b) osad chlorku srebra(I)
c) osad azotanu(V) potasu
d) roztwór wodny zawierający jony Ag+, Cl- i NO3-

Potrzebuje tej odpowiedzi jak najszybciej z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T18:49:47+01:00
Reakcja;
AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3
reakcja przebiega wlewa strone i jest nieodwracalna,
powstaje bialy osad AgNO3 nierozpuszczalny w wodzie
czyli odp. B