Zuzia wykonała zdjęcie aparatem cyfrowym i odczytała je na komputerze ,że ma ono rozmiar 1704 piksele × 2272 piksele. Zuzia zamierza wykonac odbitkę na papierze fotograficznym . Jeśli źle dobierze format papieru , to na odbicie może zostać obcięta część oryginalnego zdjęcia . Spośród czterech formatów oferowanych przez laboratorium fotograficzne Zuzia powinna wybrać ten o wymiarach
a) 9 cm×13cm
b)10 cm×15cm
c)13cm×15cm
d) 15cm×20cm
Obliczenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T19:03:03+01:00
1704 ÷ 2272 = 0,75

9 ÷ 13 = 0,692307692 ≠ 0,75
10 ÷ 15 = 0,(6) ≠ 0,75
13 ÷ 15 = 0,8(6) ≠ 0,75
15 ÷ 20 = 0,75

Odpowiedź: D
14 5 14