Odpowiedzi

2010-01-24T18:59:29+01:00
Według mnie, godne naśladowania jest męstwo, odwaga i patriotyzm średniowiecznych rycerzy. Ich wytrwałość w dążeniu do celu.
uważam tak, ponieważ w dzisiejszych czasach mało jest ludzi odważnych i godnych poświęcić np. swoje życie dla dobra ogółu.

Pozdrawiam :))
1 1 1
2010-01-24T19:22:26+01:00
Nie jest wielką niespodzianką, że świat przechodzi przemiany. Niektóre są szybkie, dotyczą głównie techniki, inne z kolei w powolnym tempie adoptowane są przez ludzkość. Jedną z nich jest sposób zachowania się. Mimo, że od czasów średniowiecznych minęło mnóstwo lat to niektóre maniery w sferze kultury przetrwały do dziś. Przemilczę jednak fakt, że w obecnym wieku nasza cywilizacja wydaje społeczne przyzwolenie na chamstwo, nietolerancję i grubiaństwo. To co niegdyś wydawało się być wyrazem najwyższej formy grzeczności,( np. całowanie damy w rękę podczas powitania) dziś bardziej powoduje śmiech na ustach niż czyjeś względy.
Pomimo tego, wiele gestów czy zachowań, którymi posługiwali się średniowieczni rycerze, jest nieraz doceniane w pewnych sytuacjach. Oprócz wspomnianego wcześniej całowania w rękę, godnym do naśladowania zwyczajem jest okazywanie szacunku płci pięknej poprzez wstanie z miejsca w momencie jej przybycia. Choć powstrzymywanie się od przekleństw przy niewieście wydaje się w niektórych kręgach młodzieży prawie niemożliwe, to uważam że jest to również rzecz godna naśladownictwa.
Zostawiając już kobiety w spokoju, przejdę do kwestii, która dla rycerza była sprawą najważniejszą - honoru. Słowo a zarazem wartość, która z biegiem czasu coraz bardziej traciła na znaczeniu. Teraz słychać o nim wyłącznie w telewizji, przy okazji dobrego wojennego filmu. Ludzie aby osiągnąć sukces - medialny, sportowy, finansowy lub każdy inny, bez zawahania sięgają do takich technik jak kłamstwo, matactwo, przemoc czy szantaż. Dla nich cel uświęca środki.
W czasach feudalnej Japonii, samuraj w chwili utraty honoru był zobligowany popełnić samobójstwo, a cały jego dom okrywany został hańbą. Ten drastyczny przykład świetnie obrazuje ewolucję rozumienia pojęcia honoru.
Uważam, że cechy średniowiecznego rycerza, które pokrótce omówiłem powinien posiadać każdy mężczyzna. Bez względu na to w jakim kraju czy kulturze się wychował, te wartości miały i mają ogromne znaczenia dla naszego intelektualnego dziedzictwa. Bez nich staniemy się zwierzętami, którymi kierują wyłącznie instynkty.
2 1 2