Odpowiedzi

2010-01-24T19:10:44+01:00
1. Rysujemy dowolną prostą i zaznaczamy na niej odcinek c.
2. Przy jednym z końców odcinka konstruujemy kąt alfa.
3. Przy drugim końcu odcinka konstruujemy kąt beta. Punkt przecięcia ramion kątów alfa i beta jest wierzchołkiem konstruowanego trójkąta.

Jak konstruować kąt( czyli przenieść go na koniec odcinka).
1. z wierzchołka kąta alfa kreslimy luk przecinający ramiona kąta. Punkty przecięć to A i B
2. nie zmienijać rozwartości cyrkla kreślimy z konca tego odcinka luk przecinajcy prosta. punkt przeciecia to D
3. z punktu D kreslimy luk o promieniu AB.

chodzi głównie o to , że najpierw narysuj kąt alfa i beta oraz odcinek c i poprzenoś. xD
4 5 4
2010-01-24T19:13:32+01:00
Dane są dwa kąty alfa i beta oraz odcinek c zbuduj trójkąt o katach alfa i beta oraz boku długosci c

rysujemy odcinek c, kąt α i kąt β

1. rysujemy prostą i zaznaczamy na niej pkt A. Z punktu odkładamy odcinek c, otrzymujemy pkt B.

2. Z punktu A odkładamy kąt przystający do kąta α
3. Z punktu B odkładamy kat przystający do kąta β

Punkt przecięcia ramion kątów α i β jest pkt C - trzecim wierzchołkiem trójkąta ABC.

konstrukcja kąta przystajacego do kąta α:
1. z wierzchołka kata α zakreślamy łuk do przecięcia z ramionami kata - otrzymujemy punkty M i N na ramionach

z punktu A na prostej zakreślamy taki sam łuk ( jak z wierzchołka) i otrzymujemy pkt Z na prostej

2. za pomocą cyrkla odmierzamy odległośc między pkt M i N (na ramionach kata α), nastepnie z punktu P na prostej zakreślamy łuk - otrzymujemy pkt D.
Łączymy pkt D i A - mamy kat przystający do kąta α.

Tak samo z kątem β.

Krok po kroku i bedzie OK.
2 5 2