Uzuełnij zadanie:
reakcję kwasu z zasadami nazywamy reakcją..........
za odczyn kwaśny odpowiadają jony.......... za odczyn zasadowy są odpowiedzialne jony .........
w reakcji kwasów z zasadami liczba jonow H+ oraz OH- jest taka sama,dlatego odczyn jest .........

1

Odpowiedzi

2009-10-02T14:05:33+02:00
Reakcję kwasu z zasadami nazywamy reakcją zobojętniania

za odczyn kwaśny odpowiadają jony dodatnie za odczyn zasadowy są odpowiedzialne jony ujemne


w reakcji kwasów z zasadami liczba jonow H+ oraz OH- jest taka sama,dlatego odczyn jest obojętny