Wody mineralne nie tylko gaszą pragnienie. Są jednocześnie ważnym źródłem minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ze względu na ilość związków mineralnych rozpuszczonych w jednym litrze wody, dzieli się je na:
-wysokozmineralizowane-zawierają powyżej 1500mg/l składników mineralnych
-średniomineralizowane- zawierają od 500 edo 1500 mg/l składników mineralnych
-niskomineralizowane- zawierają do 500mg-l składników mineralnych.

a) Przyjrzyj się wtykiecie zamieszczonej na butelce wody mineralnej, którą najczęsciej pijeszcz pijesz. Podaj ilość składników mineralnych rozpuszczonych w jednym litrrze wudy.

c) Wypisz nazwy trzecg składników mineralnych, które przeważają w składzie tej wody.
1)
2)
3)

d) Napisz w ajkiej miejscowości znajduje się źródło z którego czerpana jest ta woda

e) podaj współrzędne geograficzne tej miejscowoście.

Z góry dziękuję.. Najlepsza odpowwiedź NAJ...

1

Odpowiedzi

2010-01-24T20:26:59+01:00
1.)Kationy
Wapniowy Ca²⁺ 117, 51 mg
Sodowy Na⁺ 28,20 mg
Magnezowy Mg²⁺ 15,40mg
Potasowy K⁺ 3,29 mg
Aniony
Wodorowęglanowy HCO₃⁻ 475,67 MG
Siarczanowy SO₄²⁻ 3,70 MG
Chlorkowy Cl⁻ 16,00
Fluorkowy F⁻ 0,30 MG
Suma składników mineralnych: 669, 2 mg/l
2.)Kation wapnia, anion wodorowęglanowy, Kation Magnezowy
3.)Fonte, Nieszawa
3 3 3