Zad.1Wśrod wymienionych wydarzen wskaż to ktore chronologicznie było pierwsze i to które było ostatnie.
a.Wojna peloponeska
b.reformy Peryklesa
c.bitwa pod Maratonem
d.reformy Solona
e.bitwa pod Termopilami
Zad.2 Do poszczegulnych dziedzin kultury podporządkuj właściwych twórców greckich: FIDASZ, ARYSTOTELES, PRAKSYTELES, EURYPIDES HERAKLIT z EFEZU, HERODOT, AJSCHYLOS
Literatuta: Filozofia: Rzezba: Teatr

1

Odpowiedzi

2009-10-02T16:03:17+02:00
Zad. 1
a.4
b.3
c.2
d.1
e.5
zad. 2
Fidasz - rzeźba
ARYSTOTELES- filozofia
PRAKSYTELES - rzeźba
EURYPIDES HERAKLIT z EFEZU - filozofia, literatura
HERODOT - literatura
AJSCHYLOS - literatura