Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:15:24+01:00
Wody powierzchniowe wykazują ścisły związek z ukształtowaniem powierzchni, budową geologiczną podłoża oraz warunkami klimatycznymi. Budowa kotlinowa Afryki sprawia, że na kontynencie wytworzyły się duże systemy rzeczne, bądź też rozległe obszary bezodpływowe (Sahara, Kalahari, część Afryki Wschodniej). W strefie klimatu równikowego wilgotnego, dzięki obfitym, regularnym opadom występują rzeki stałe o dużym przepływie wód. W strefie klimatu podrównikowego, okresowo suchego, stany wód ulegają dużym wahaniom. W krańcowo suchych warunkach klimatu zwrotnikowego przeważają rzeki epizodyczne, w których woda płynie tylko w czasie ulew zdarzających się raz na kilka lat. W strefie klimatu podzwrotnikowego na północnych i południowych krańcach Afryki spotykamy rzeki stałe i okresowe.
Do największych rzek Afryki należą: Nil, Kongo (Zair), Niger, Zambezi. Nil jest najdłuższą rzeką Afryki (6484 km), natomiast Kongo ma największy obszar dorzecza.Zagłębienia terenu wypełniają często wody jezior. Dużą głębokością i wydłużonym kształtem wyróżniają się jeziora położone na dnie rowów tektonicznych: Tanganika, Niassa (Malawi), Rudolfa, Alberta. Dno kotliny Wschodnio-Afrykańskiej wypełnia największe na kontynencie Jezioro Wiktorii. Na obszarach suchych Afryki występują liczne płytkie jeziora, niekiedy stałe (np. Jezioro Czad), najczęściej jednak okresowe.
2010-01-24T20:16:17+01:00
Wody powierzchniowe
Największe jeziora znajdują się na obszarze wielkiego rowu tektonicznego na wschodzie Afryki. Są one bardzo głębokie; dna niektórych położone są nawet poniżej poziomu morza. Jezioro Tanganika np.: leży na wysokości 773 m n.p.m., jrgo głębokość wynosi 1 435m. To znaczy, że jego dno sięga 662m pod poziomem morza. Zjawisko takie nazywamy kryptodepresją, Jezioro Tanganika jest drugim pod względem głębokości jeziorem Świata a Jezioro Wiktorii trzecim pod względem wielkości powierzchni. Inne jeziora afrykańskie znajdują się na podmokłych terenach Kotliny Konga oraz wypełniają dna niektórych kotlin.
Rozmieszczenie rzek w Afryce jest bardzo nierównomierne. Największe ich zagęszczenie występuje w wilgotnej strefie równikowej i w strefach podrównikowych. Suche obszary strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej są w większości pozbawione rzek. Najdłuższymi rzekami Afryki są: Nil, Kongo oraz Niger. Nieco krótsze to Zambezi, Oranaje, Limpopo, Senegal.