Odpowiedzi

2010-01-24T19:33:15+01:00
P
rOsja (jeden z zaborców)
odWilż (zjawisko po wojnie krymskiej - ... krymska)
koSynier (żołniezr polski)
sTan (wojenny wprowadzony w Królestwie Polskim)
kAtolicki (został podporządkowany kościołowi rosyjskiemu - kościół ...)
braNka (przymusowy pobór do wojska)
kwIecień (miesiąc zakończenia powstania)
alEksander (II Romanow- car Rosji za czasów powstania stycz.)
Sybir (zsyłano tam uczestników powstania)
Traugutt (1 z dyktatorów powstania - Romuald ...)
partYzancka (taktyka Polaków - wojna ...)
mieChów (1 z ważniejszych bitew pod..)
Z
laNgiewicz (1 z generałów polskich)
rusyfIkacja (skutek klęski powstania)
narOdowy (tymczasowy rząd...)
czerWoni (jedno z ugrupowań przedpowstaniowych)
E
kilku nie mam
6 4 6