Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T19:31:22+01:00
Płazy się chroni ponieważ :
-zwiększy się jej populacja,
-ogólna wielkość areału występowania gatunku i stopień zagrożenia w skali globalnej,
-stopień osłabienia i narażenia populacji w związku z ich granicznym lub izolowanym położeniem,
-narażenie populacji wynikające z takich ocen biologicznych, jak silna specjalizacja ekologiczna, niewielkie tempo reprodukcji konserwatyzm behawioralny,
1 5 1