Odpowiedzi

2010-01-24T19:28:10+01:00
Dane:
P = 500 W
m = 0,25kg
T₁ = 20⁰C
T = 100⁰C
Cw = 4190 [J/kg × ⁰ C]
Rozw.:
W = Q
W = P × t
Q = m × Cw × ΔT
Q = m × Cw × ( T - T₁)
czyli
P × t = m × Cw × ( T - T₁)
t = m × Cw × ( T - T₁) / P
t = 0,25 kg × 4190 [J/kg × ⁰ C] × 80⁰ C / 500 W = 167,6 s
2010-01-24T21:59:17+01:00
E - energia potrzebna na zagotowanie 250ml wody od 20°C do 100°C
cw - cieplo właściwe wody
cw = 4190 J / (kg*K)

t - czas potrzebny na zagotowanie wody

E = W * t
t = E / W

E = m * cw * Δt
Δt = 100°C - 20°C = 80°C

m = V * ro
ro = gęstość wody
ro = 1000 kg / m³ = 1kg / l
V = 0,25 l

t = E / W = m*cw*Δt / W =
= V * ro * cw * Δt / W =
= 0,25 * 1 * 4190 * 80 / 500 [l * kg/l * J/(kg*K) * K / W] =
= 83800 / 500 [J / W = s] =
= 167,6

Odp. Potrzeba 167,6 sekundy na zagotowanie tej wody