Odpowiedzi

2009-10-02T14:54:36+02:00
1. wiązanie konwalencyjne (inaczej atomowe) to wiązanie chemiczne, które polega na uwspólnieniu elektronów przez 2 atomy tego samego pierwiastka.
2. Wiązanie jonowe to jest wiązanie chemiczne które zostało utworzone przez pierwiastki o tak dużej różnicy elektroujemności, że elektrony walencyjne jednego atomu przechodzą do powłoki zewnętrznej drugiego atomu.
3. Izotopy są to odmiany tego samego pierwiastka , które rożnią sie liczbą neutronów w jądrze. Mają takie same właściwości chemiczne, ale właściwości fizyczne mają różne.
4. Rozpad alfa to jest rozpad jądra atomowego z emisją cząstki alfa.
Rozpad beta to rozpad jądra promieniotwórczego , z którego jądra jest emitowany elektron.
2009-10-02T15:45:08+02:00
* Izotopy - są to odmiany jednego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze atomu. Ich właściwości chemiczne są takie same, natomiast fizyczne - różne

* Wiązanie jonowe - jest to wiązanie chemiczne, które polega na łączeniu się kationów i anionów powstałych z atomów.

* Wiązanie kowalencyjne - jest to wiązanie chemiczne, które polega na uwspólnieniu elektronów przez 2 atomy tego samego pierwiastka.

* Rozpad alfa - jest to rozpad jądra atomowego z emisją cząstki alfa.

* Rozpad beta- jest to rozpad jądra promieniotwórczego , z którego jądra jest emitowany elektron.