Odpowiedzi

  • Max3
  • Początkujący
2010-01-24T21:43:29+01:00
Z historii????????? To taki łatwy przedmiot....
1.Jedna ze stron walczących w powstaniu ( Rzeczpospolita, 6 litera należy do hasła)
2.29 listopada 1860, w rocznicę Nocy ........( Listopadowej, 5 litera należy do hasła)
3.Powstanie objęło całe ....... znaczną część Litwy oraz Wołyń (Królestwo, 8 litera należy do hasła)
4.Μargrabia Aleksander .........(Wielkopolski, 10 litera należy do hasła)
5.Wielkie Księstwo ..........(Litewskie, 3 litera należy do hasła)
6.Generał ........... Dąbrowski (Jarosław, 2 litera należy do hasła)
7 .Miało charakter wojny ........ (partyzanckiej, 6 litera należy do hasła)
8.Stolica byłego państwa Litewskiego (Wilno, 4 litera należy do hasła)
9. generał ........ Sowiński (Józef, 4 litera należy do hasła)
10.puste, zostawiamy i idziemy dalej.
11.Gdzie zesłano polaków po powstaniu?(Syberia, pierwsza litera do hasła)
12.1867 zniesiono .......... Królestwa Polskiego(autonomię, 5 litera należy do hasła)
13.W 1886 rozpoczęto intensywną ...... ziem polskich(rusyfikację, 4 litera należy do hasła)
14.Po stłumieniu powstania znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za niecelową i zwróciła się ku pracy .........(organicznej, 7 litera należy do hasła)
15.Już 8 kwietnia na Placu ........... Rosjanie pokazali swoje prawdziwe intencje, gdy ostrzelali bezbronny tłum.(Zamkowym, 1 litera należy do hasła)
16.Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie .................. (narodowej, 1 litera należy do hasła)
17.Okres patriotycznych, upamiętniający unię polsko-litewską (Manifestacji, 4 litera należy do hasła)
18.Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy; było największym polskim powstaniem narodowym.(Białoruś 5 litera należy do hasła)
19.Generał Michaił ............(Gorczakow, 9 litera należy do hasła)
20.Na przedstawieniu galowym w Teatrze ............. fotele oblano cuchnącym płynem. (Wielkim, 3 litera należy do hasła)

Tyle.Aha, a za takie zadania to nie powinno być co najmniej 30 punktów??????????????????????????????????????????????????????????
14 3 14