Odpowiedzi

2010-01-24T20:07:05+01:00
* przydawkowe (jaki?, jaka, ? jakie ?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, która?, które ?, ile ?, czego ?, z czego?) np. Usta, które kłamią, zabijają duszę. (Usta, jakie? które kłamią, zabijają duszę.)
* dopełnieniowe (kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?) np. Wiem, że nic nie wiem. (Wiem, o czym? że nic nie wiem.) (odpowiadają na pytania przypadków zależnych oprócz mianownika i wołacza)
* okolicznikowe, w tym:
o okolicznikowe miejsca (gdzie? skąd? dokąd? którędy?) np. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. (Tam sięgaj, gdzie? gdzie wzrok nie sięga.)
o okolicznikowe czasu (kiedy? jak długo? w jakim czasie? dopóki? odkąd?) np. Nie mów, kiedy cię nie poproszą. (Nie mów, kiedy? kiedy cię nie poproszą.)
o okolicznikowe sposobu (jak? w jaki sposób?) np. Wykonał zadanie, stosując najprostszą metodę. (Wykonał zadanie, jak? stosując najprostszą metodę.)
o okolicznikowe przyczyny (dlaczego? z jakiej przyczyny? z jakiego powodu?) np. Młodzież została zdemoralizowana, ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura. (Młodzież została zdemoralizowana, dlaczego? ponieważ wpłynęła na nią pop-kultura.)
o okolicznikowe celu (po co? w jakim celu?) np. Żołnierze wyruszyli, by bić się na wojnie. (Żołnierze wyruszyli, w jakim celu? by bić się na wojnie.)
o okolicznikowe przyzwolenia (mimo co? mimo czego?) np. Dostał piątkę, mimo że popełnił błędy. (Dostał piątkę, mimo czego? mimo że popełnił błędy)
o okolicznikowe stopnia i miary (ile? jak bardzo?) np. Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, że zarobiłem więcej. (Praca w nadgodzinach opłaciła się tak bardzo, jak bardzo? że zarobiłem więcej.)
o okolicznikowe warunku (pod jakim warunkiem?) Wstęp dozwolony pod warunkiem, że kieszenie zostaną opróżnione. (Wstęp dozwolony pod warunkiem, pod jakim warunkiem? że kieszenie zostaną opróżnione.)
* orzecznikowe (kim jest? czym jest? jaki jest?) np. Nie byłem zawsze taki, jaki jestem. (Nie byłem zawsze taki, nie byłem jaki? jaki jestem.)
* podmiotowe (kto? co?) np. Kto się uczy, ten zda egzamin. (Ten zda egzamin, kto? kto się uczy.)

___1 .
.
.____ 2
lub
___2.
.
._____1

lub
_____1a. .______1b
. .
.______2.
2010-01-24T20:07:17+01:00
Zd.zł podrz.okoliczniukowe , okolicznikowe czasu , miejsca, celu , prydawkowe ,dopełnieniowe, chyba tyle