A) Przeczytaj podany tekst.
" Tego samego dnia król Artur wielki Zakon Okrągłego Stołu założył, którego sława miała przetrwać wieki. Stu dwudziestu ośmiu rycerzy zaprzysięgło wówczas zwać się rycerzami Okrągłego Stołu, zasię co roku, w pierwszy dzień Zielonych Świątek, miano nowych dobierać, którzy się godnymi tego okazali. " U.W. Cutler " O szlachetnym Zakonie Okrągłego Stołu "

b) W imieniu króla Artura napisz ogłoszenie o mającym się odbyć zaprzysiężeniu nowych rycerzy Okrągłego Stołu. Podaj czas i miejsce uroczystości, jej cel i charakter. Uwzględnij jeszcze co najmniej jedną informację, którą powinni znać uczestnicy tej uroczystości. Nie zapomnij o podpisie i odpowiednim układzie graficznym swojego tekstu.

Proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękii ;)
Jest to tekst z książki " Gramatyka i stylistyka " 1 gim. do j. polskiego ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-24T20:21:40+01:00
Lojalni rycerze!

Ja , znamienity król Artur Wielkiego Zakonu Okrągłego Stołu uroczyście ogłaszam wam, że dnia pierwszego Zielonych Świątek celebracyji zarządzam wielką uroczystość! Jako, żem przysięgał na wszystkie świętości nowych kompanów dobierać tak dotrzymuję mego słowa. Pragnę wybrać wśród was najmężniejszych i najbardziej godnych posługi u mego boku.
Zaprzysiężenie będzie miało miejsce w królewskiej fortyfikacyji w Dover w czasie gdy księżyc całe swe oblicze ukaże.
Będzie miała ta ceremonija uroczysty charakter, to i nakazuję wam rycerze przywdziać pełny swój sprawunek, oraz czerwonym kwiatem róży okrasić swą zbroję. W drogę bracia!

podpisano
Wielki Król Artur Zakonu Okrągłego Stołu
52 4 52