Treść zadania brzmi:
"Ustal wzory substancji oznaczonych literami w kwadratach".

Są tu dwa podpunkty:
a) |A|
+
S+|B|⇒|C|

CO₂

Ten jest akurat łatwy:
|A| - C;
|B| - O₂;
|C| - SO₂;

Za to ten mnie przerasta.

b) H₂
+
Cu+|A|⇒|B|

|A|+H₂⇐|C|
⇓ +
|C| Cu

Proszę o rozwiązanie wraz z wytłumaczeniem krok po kroku. Inne odpowiedzi będą *zgłaszane jako błędne*.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-24T20:36:05+01:00
Przypomnij sobie szereg napięciowy, co wypiera co.
Krótkie przypomnienie: Metale o dodatnich potencjałach normalnych są bierne chemicznie, tym bardziej im wyższy jest potencjał normalny metalu. Zatem trudno je otrzymać w formie jonowej, łatwo się redukują, a trudno je utlenić.
H₂-ma potencjał równy 0.00
Cu-ma potencjał równy +0.34

Cu+|A|⇒|B|
2 Cu + O₂ -> 2 CuO

H₂ + |B| -> |C| + Cu [Wodór wypiera metal]
H₂ + CuO -> H₂O + Cu

|A|+H₂⇐|C|
O₂ + 2 H₂ <- 2 H₂O

tak samo reakcja na dole:
|A|+H₂⇒|C|
O₂ + 2 H₂ -> 2 H₂O

Więc:
|A|- O₂
|B|- CuO
|C|- H₂O
2 5 2