Zapisz odpowiedzi w postaci wyrażeń algebraicznych
a) Klasa III licząca m uczniów pojechała na wycieczkę pod opieką dwóch nauczycieli. Podróżowali pociągiem, zajmując wszystkie miejsca w kilku w ośmioosobowych przedziałach. W ilu przedziałach podróżowali??
b) W styczniu sprzedano x samochodów, a w lutym o 20% mniej, Ile samochodów sprzedano w ciągu tych dwóch miesięcy??
c) W pewnym sklepie sprzedawano dziennie x kartonów soku w cenie y złotych. Gdy obniżono cenę soku o 1 zł, liczba kartonów soku sprzedawanych dziennie wzrosła dwukrotnie. Ile złotych dziennie uzyskiwano z sprzedaży soku po obniżeniu ceny???

2

Odpowiedzi

2009-10-02T15:45:10+02:00
2009-10-02T15:46:26+02:00
M+2=8x
gdzie x= ilośc przedziałów

x+(x-20%x)

c) nie wiem