PLISKA piszcie szybko!!!
PLOSZE :P
1.W wysokich górach,gdzie powietrze jest rzadkie/gęste,roślinność jest bardzo bogata/skąpa.
2.Zmiana temperatury powietrza powoduje................skał.
3.Na obszarach pokrytych piaskiem nie mogą tworzyć się jeziora,ponieważ............................................................
4.Na litych skałach warunki rozwoju roślinności są ....................
W klimacie umiarkowanym,na piaskach,rosną bory .............,a na glinach-..................
5.Rośliny pobierają z powietrza ......... ........... a wydychają ...............
6.Gęsty las utrudnia/ułatwia topnienie śniegu i spływ wód.
7. Korzenie drzew rozsadzają .................
8.W klimatach wilgotnych i ciepłych szata roślinna jest .........uboga/bogata a w suchych..........
9.Wody płynące przyczyniają się do .................................
10.Parująca woda przedostaje się do ................................
zwiększając/zmniejszając jej wilgotność.

2

Odpowiedzi

2009-10-02T15:47:17+02:00
1.W wysokich górach,gdzie powietrze jest gęste,roślinność jest bardzo skąpa.
2.Zmiana temperatury powietrza powoduje kruszenie skał.
3.Na obszarach pokrytych piaskiem nie mogą tworzyć się jeziora,ponieważ piasek szybko chłonie wode, deszcz to
4.Na litych skałach warunki rozwoju roślinności są
W klimacie umiarkowanym,na piaskach,rosną bory .............,a na glinach-..................
5.Rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla a wydychają tlen
6.Gęsty las utrudnia topnienie śniegu i spływ wód.
7. Korzenie drzew rozsadzają lód
bogata a w suchych uboga
9.Wody płynące przyczyniają się do wypiętrzania skał
10.Parująca woda przedostaje się do atmosfery
zwiększając jej wilgotność.
TYLKO TYCH 2 NIE WIEM ;P
2 3 2
2009-10-02T17:08:59+02:00
1.gęstsze,skąpa
2.wietrzenie skał
3.woda szybko jest wchłaniana przez piasek co powoduje suszę
4.iglaste,a na glinianych mieszane
5.dwutlenek węgla,tlen
6.utrudnia topnienie lodu
7.niestety nie wiem
8.bogata roślinność,a w suchych uboga
9.bujność roślinności przy brzeżnej
10.atmosfery zwiększając jej wilgotność