Na podstawie poniższych danych ustal wynik netto w przedsiębiorstwie handlowym:


Przychody ze sprzedaży towarów - 124 000
Wynagrodzenia pracowników sklepu - 9 200
Faktura za remont magazynu towarów - 3 000
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 82 000
Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę - 2 500
Delegacja służbowa kierownika sklepu - 560
Należności od odbiorców - 9 500
Umorzenie i amortyzacja budynku i wyposażenia magazynu - 1 200
Kredyt bankowy długoterminowy - 25 000
Przedawnione zobowiązania - 3 500
Wartość bieżąca sprzedanego samochodu - 8 400
Wartość sprzedażna ( fakturowana) samochodu - 10 400
Zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 2 000
Podatek dochodowy wynosi 19 %

oraz opisz dokładne obliczenia i opisz które z punktów są składnikiem bilansu,przychodem operacyjnym,przychodem finansowym,pozostałym przychodem operacyjnym,pozostałym kosztem.kosztem finansowym,zyskiem nadzwyczajnym,stratą nadzwyczajną,kosztem finansowym,

dzięki wielkie za pomoc,męcze się z tym zadaniem od tygodnia i niemoge go zrobić.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T20:35:37+01:00
Ja bym zrobiła to tak:

1)Przychody ze sprzedaży towarów - 124 000 (przychód ze sprzedaży)
2)Wynagrodzenia pracowników sklepu - 9 200 (koszty operacyjne)
3)Faktura za remont magazynu towarów - 3 000 (koszty operacyjne)
4)Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu - 82 000 (koszty operacyjne)
5)Ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę - 2 500 (koszty operacyjne)
6)Delegacja służbowa kierownika sklepu – 560 (koszty operacyjne)
7)Należności od odbiorców - 9 500 (składnik bilansu)
8)Umorzenie i amortyzacja budynku i wyposażenia magazynu - 1 200 (koszty operacyjne)
9)Kredyt bankowy długoterminowy - 25 000 (składnik bilansu)
10)Przedawnione zobowiązania - 3 500 (pozostałe przychody operacyjne)
11)Wartość bieżąca sprzedanego samochodu - 8 400 (składnik bilansu)
12)Wartość sprzedażna ( fakturowana) samochodu - 10 400 (przychód operacyjny)
13)Zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 2 000 (koszty finansowe)

K Wynik finansowy P
9 200 124 000
3 000 3 500
82 000 10 400
2 500
560
1 200
2 000
∑ 100 460 137 90 ∑
Sk 37 440

37 440 to wynik finansowy brutto
podatek od osób prawnych 19%: 37 440 * 19% = 7113,60
wynik finansowy netto = wf brutto - podatek
37 440-7 113,60= 30 326,40 (wynik finansowy netto)